Advies studiebijsluiter voor het mbo

Publicatiereeks: 
advies
De studiebijsluiter bevat betrouwbare informatie over de arbeidsmarktkansen per kwalifcaties en regio en de kwaliteit van opleidingen. Scholen kunnen dit in hun voorlichtingsmateriaal opnemen. Dit advies gaat onder andere in op de indicatoren van de studiebijsluiter.

In dit advies

De bijsluiter bevat informatie over opleidingen die scholen kunnen opnemen in hun eigen voorlichtingsmateriaal. De bijsluiter geeft relevante, betrouwbare, onafhankelijke, actuele, toegankelijke en vergelijkbare informatie over de arbeidsmarktkansen per kwalificatie en regio en de kwaliteit van de opleiding per opleiding en onderwijsinstelling.

Bij de ontwikkeling zijn alle belanghebbende partijen betrokken. De bijsluiter is een niet-commercieel product van SBB waarin onderwijs en bedrijfsleven zich herkennen. De bijsluiter is voor alle opleidingen en maakt onderscheid tussen bol, bbl en niveau 1,2,3 en 4. Het product is gemaakt voor jongeren en te gebruiken door het bekostigde en niet bekostigde onderwijs.

Bronnen
SBB gebruikt landelijk beschikbare en objectieve bronnen en is open over de gebruikte bronnen, definities en berekeningen. De categorieën zijn altijd hetzelfde. Dit maakt vergelijken makkelijk.

Herkenbaar en vindbaar
De bijsluiter ziet er altijd hetzelfde uit en is daarmee herkenbaar. Studenten kunnen opleidingen zo eenvoudig met elkaar vergelijken.

Selectie indicatoren
SBB adviseert de volgende indicatoren op te nemen:

  • studententevredenheid over de opleiding
  • doorstroom naar het hbo
  • jaarresultaat
  • kans op werk
  • gemiddeld startsalaris
  • kans op stage

Voor de indicator 'arbeidsmarktpositie gediplomeerden' zijn de beschikbare gegevens nog te gedateerd.