Advies mbo-diploma's: doelmatige basis voor vakmanschap

Publicatiereeks: 
advies
SBB onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW hoe de knelpunten in de kwalificatiestructuur op te lossen zijn. Het advies moet zorgen voor attractief middelbaar beroepsonderwijs.

In dit advies

Overzicht en reductie
SBB adviseert om de kwalificatiestructuur in te richten op basis van werkveldgebieden die veel gemeen hebben. SBB adviseert een eenduidige clustering op een hoger aggregatieniveau dan veel huidige dossiers.

Basis, profiel, keuze
Ook adviseert SBB de kwalificatiedossiers op te bouwen uit drie delen: basis, profiel en keuze.

Focus op vakmanschap
Ten derde adviseert SBB om de kwalificatiedossiers op alle niveaus beter te typeren. Breng vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten in balans.

Omvang
SBB adviseert ook de diploma-eisen terug te brengen tot de essentie, Het dossier moet duidelijk maken wat een mbo-student moet kennen en kunnen voor een diploma.