Advies kleine unieke opleidingen

Publicatiereeks: 
advies
Opleidingen voor zeldzame beroepen die voor de Nederlandse arbeidsmarkt relevant zijn, moeten behouden blijven en ondersteund worden. Dit advies gaat in op hoe de bijzondere positie van deze beroepen en opleidingen vorm krijgt.

In dit advies

SOS Vakmanschap heeft pilots uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de kansen en bedreigingen van kleine en unieke opleidingen. De inzichten uit deze pilots zijn de basis voor het advies. Uit de pilots blijkt dat voor het behoud van de opleidingen de volgende voorwaarden gelden:

 • erkenning en zichtbaar maken van kleine unieke opleidingen
 • landelijke bundeling van krachten
 • duurzame opleidingsarrangementen beschermen
 • duurzame opleidingsarrangementen anders bekostigen
 • loket- en expertisefunctie organiseren

Uitgangspunten

 • Zelfregulering is het centrale vertrekpunt.
 • Onderwijs en bedrijfsleven maken gezamenlijk afspraken. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend, voor circa vijf jaar en gebaseerd op bestuurlijke verantwoordelijkheid van beide partijen.
 • Adviezen van SBB en de aanvullende maatregelen uit het wetsvoorstel macrodoelmatigheid zorgen voor een evenwichtig pakket dat bijdraagt aan een doelmatig opleidingsaanbod.

Ondersteuningsmaatregelen

SBB richt het volgende in:

 • sectorkamer specialistische ambachten en kleine beroepen
 • inrichting adviescommissie
 • loket- en expertisepunt
 • werkwijze

Overheidsmaatregelen

De overheid neemt de volgende maatregelen:

 • meldpunt starten en stoppen van opleidingen
 • zorgplicht doelmatigheid
 • invoering OV-kaart voor mbo-studenten
 • verhoging prijsfactoren

SBB acht de genoemde maatregelen een stevige basis vormen voor het behoud van unieke opleidingen.