Advies feiten en cijfers voor mbo-instellingen en sectoren

Publicatiereeks: 
advies
Dit advies gaat in op de feiten en cijfers die SBB beschikbaar stelt voor het afstemmingsproces op regionaal en sectoraal niveau.

In dit advies

SBB regisseert het verkrijgen en bewerken van de informatie, waarbij SBB hoge eisen stelt aan de bruikbaarheid van de informatie. 

SBB beschikt over diverse bronnen die aan deze eisen voldoen.

SBB maakt via een informatiearrangement afspraken met het ministerie van OCW over de beschikbaarheid van alle gegevens voor regionale en sectorale ondersteuning.

SBB gebruikt informatie over het arbeidsmarktperspectief uit de kwalificatiedossiers om producten te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen.