Advies doelmatigheid in het mbo

Publicatiereeks: 
advies
Dit advies gaat in op de inzet van een mix van maatregelen voor een doelmatig mbo.

In dit advies

In dit advies komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • procesmatige oplossing, gericht op zelfregulering
  • vervolg regionale pilots
  • speciale positie voor unieke, kleinschalige opleidingen
  • onderzoek naar 'populaire' opleidingen
  • vakopleidingen en groene opleidingen
  • bestuurlijke ruimte