Advies diplomasplitsing entreeopleiding

Publicatiereeks: 
advies
De thema-adviescommissie Entree adviseert om vooralsnog af te zien van het entree-basisdiploma als maatregel om meer kansen te creëren voor kwetsbare jongeren.

In dit advies

Het lijkt de thema-adviescommissie onverstandig om op dit moment een entree-basisdiploma in te voeren om de volgende redenen:

  • diploma heeft nauwelijks waarde op de arbeidsmarkt
  • diploma beperkt de doorleerkansen
  • diploma bereidt onvoldoende voor op de maatschappij

Het advies is dan ook om vooralsnog af te zien van het entree-basisdiploma en bestaande alternatieven te gebruiken.