Advies BPV monitor

Publicatiereeks: 
advies
Dit advies gaat in op de meting tevredenheid bedrijfsleven en de manier waarop de BPV monitor moet worden ingericht.

In dit advies

SBB adviseert:

  1. Integratie van BPV monitor en tevredenheidsmeting bedrijfsleven.
  2. Kwaliteit bpv meten direct aansluitend aan iedere bpv-periode.
  3. Tweejaarlijkse rapportage uit  bpv-evaluaties en tussentijdse informatievoorziening aan partijen voor verbetering van de bpv.
  4. Als pilot BPV monitor uitbreiden met onderdelen die de werkgeverstevredenheid over afgestudeerde mbo'ers meten.
  5. Als pilot toetsen of de werkgeverstevredenheid onder leerbedrijven hetzelfde is als van bedrijven die geen leerbedrijf zijn.
  6. Coördinatie en regie organiseren binnen SBB.
  7. In 2013 de technische inrichting van de monitor realiseren en draagvlak creëren.