Advies beleidsregel commissie Macrodoelmatigheid

Publicatiereeks: 
advies
Dit advies gaat in op de conceptbeleidsregel die hoort bij de adviescommissie Macrodoelmatigheid. In deze beleidsregel heeft het ministerie van OCW de taken van de adviescommissie uitgewerkt.

In dit advies

Dit advies gaat in op de conceptbeleidsregel die hoort bij de adviescommissie Macrodoelmatigheid. In deze beleidsregel heeft het ministerie van OCW de taken van de adviescommissie nader uitgewerkt. Deze taken zijn:

 • doorlichten van het opleidingsaanbod
 • adviseren over signalen van ondoelmatige situaties
 • adviseren bij geschillen over ondoelmatigheid
   

Uitgangspunten

 • Alleen de minister van OCW kan de commissie verzoeken om onderzoek te doen.
 • De commissie moet openstaan voor alle signalen. Onderwijs en bedrijfsleven vinden het belangrijk dat alle signalen met actuele en volledige gegevens onderbouwd worden voordat de minister deze beoordeelt.
 • SBB adviseert om ontvankelijkheidscriteria op te stellen. Met deze criteria kan de minister beoordelen of een signaal voldoende reden is voor een onderzoek. Deze criteria moeten ook gaan over de genomen processtappen vooraf.

Indicatoren zorgplichten
In de beleidsregel staat een norm voor arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid. Het risico hiervan is een strak toetsingskader met ongewenste effecten.

SBB benadrukt:

 • Het belang van weging van meerdere criteria. SBB vindt advisering door de commissie op basis van een enkel kwantitatief criterium onwenselijk. SBB adviseert de weging van meerdere criteria in de beleidsregel op te nemen.
 • Dat artikel 4 en 5 van de beleidsregel volgtijdelijk zijn opgeschreven. Eerst moet er een vermoeden zijn van niet naleven en dan pas wordt er naar de aanvullende criteria gekeken. Dit is een drempel maar het eerste oordeel beperkt zich zo alsnog tot een enkel kwantitatief gegeven.
 • Dat enkele aanvullende criteria die de regionale en sectorale situatie in beeld brengen nog niet zijn opgenomen in de criteria.

Geschillen
Op basis van de beleidsregel verwacht SBB dat de minister kan doorzetten bij geschillen, mits gegevens al beschikbaar zijn. SBB adviseert de doorzettingsmacht van de minister ook in te regelen voor gevallen met een toekomstig risico op het niet naleven van de zorgplichten waarbij nog geen gegevens beschikbaar zijn.

Bronnen

 • SBB benadrukt het belang van gebruik van dezelfde feiten en cijfers en bijbehorende definities.
 • SBB maakt bezwaar tegen het gebruik van gegevens van het CBS in verband met actualiteit.
   

Kleine, unieke opleidingen
Onderwijs en bedrijfsleven zijn niet voor het per definitie sluiten van opleidingen met minder dan achttien studenten. SBB adviseert om in de memorie van toelichting op te nemen hoe de zorgplicht doelmatigheid zich verhoudt tot de kleine, unieke opleidingen.