Aanbieding kwalificaties voor vaststelling per januari 2017

Publicatiereeks: 
advies
Dit advies heeft betrekking op nieuw ontwikkelde keuzedelen, koppelingsverzoeken en herziene kwalificaties in de periode oktober-december 2016.