Advies opleidingen met beperkt arbeidsmarktperspectief

advies
Dit advies gaat in op de aard en omvang van opleidingen met een beperkt arbeidsmarktperspectief en maatregelen om deze opleidingen te beperken.

In dit advies

SBB adviseert instellingen en het bedrijfsleven om gezamenlijk een analyse te maken van opleidingen met een beperkt arbeidsmarktperpectief op basis van indicatoren. De indicatoren zijn:

 • heeft de student werk?
 • vindt de student werk op een passend functieniveau?
 • wat is de kans op werk in het verlengde van de opleiding?

Bij reden tot zorg vindt vervolganalyse plaats op basis van de volgende indicatoren:

 • welk opleidingsniveau is het?
 • wat is het doorstroomperspectief?
 • aantal gediplomeerden?
 • aantal stages/leerbanen?

Ook adviseert SBB:

 • stel bestuurlijke informatie op regionaal niveau beschikbaar
 • ontwikkel vraagarticulatie van het bedrijfsleven
 • zet een geschillencommissie in bij geschillen over doelmatigheid in de regio
 • licht studenten goed voor over hun kansen op de arbeidsmarkt
 • verspreid goede voorbeelden van instroombeperkende maatregelen
 • evalueer genomen maatregelen