Onderwijs en opleidingen in Nederland tot augustus 1997