Minister pleit voor eenvoudiger regels rond keuzedelen