Minister: herziene kwalificatiestructuur speelt in op veranderende arbeidsmarkt