Kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen behouden