Partners onderwijs en bedrijfsleven

SBB werkt samen met diverse partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. De volgende partners zijn binnen het algemeen bestuur en/of dagelijks bestuur van SBB vertegenwoordigd:

Partners bedrijfsleven

MKB Nederland

MKB Nederland vertegenwoordigt brancheorganisaties, ondernemersverenigingen en rechtstreeks aangesloten ondernemers. De organisatie kenmerkt zich door doelgerichte lobby en dienstverlening, kennis van de dagelijkse ondernemerspraktijk en organisatievermogen.

www.mkb-nederland.nl

VNO-NCW

VNO-NCW is een lobby-organisatie die zich sterk maakt voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat. Zij behartigt de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven op nationaal en internationaal niveau.

www.vnoncw.nl

FNV

FNV is een vereniging van vakbonden die de belangen behartigt van werkenden en uitkeringsgerechtigden. De FNV is er voor iedereen: jong en oud, werknemers, zelfstandigen, mensen met een uitkering en gepensioneerden.

www.fnv.nl

CNV

CNV behartigt de belangen van mensen op het gebied van werk en inkomen. Daarvoor voert zij een permanente dialoog met de leden, de samenleving en internationale organisaties op het gebied van mens en werk.

www.cnv.nl

LTO Nederland

LTO Nederland is een ondernemers- en werkgeversorganisatie. Zij behartigt de belangen van agrarische ondernemers in Nederland, bijvoorbeeld als het gaat om de economische en maatschappelijke positie.

www.lto.nl

VCP

VCP is een algemene vakcentrale met bijzondere aandacht voor afzonderlijke functie-, beroeps- en inkomensgroepen. Als zodanig behartigt zij op landelijk niveau de belangen van de leden van de ruim zestig bij de MHP aangesloten werknemers- en beroepsorganisaties.

www.vcp.nl

Partners beroepsonderwijs

MBO Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het mbo en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 70 mbo-instellingen aangesloten. De organisatie behartigt de belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt activiteiten die hiermee samenhangen.

www.mboraad.nl

AOB 

De AOB is de grootste onderwijsvakbond van Nederland. Zij komt op voor de belangen van de leden in alle onderwijssectoren: van primair onderwijs tot en met hbo. Binnen SBB vertegenwoordigt zij ook:

NRTO

NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie van particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Zij is gesprekspartner voor de politiek, ministeries, onderwijs, maatschappelijke organisaties en media.

www.nrto.nl