Organogram

Het organogram van SBB ziet er als volgt uit:

organogram SBB

Beschrijving van het organogram

Het organogram van SBB start midden boven met de directie. Er zijn een algemeen directeur en een directeur beleid.

Van de directie loopt een lijn naar beneden met drie zijtakken:

 • Bestuursbureau en woordvoering
 • Control en kwaliteit

Het einde van de lijn splitst zich in drie afdelingen:

 • Beleid
 • Bedrijfsvoering
 • Uitvoering

De afdeling Beleid bestaat uit de volgende teams:

 • Bovensectoraal beleid en sectorondersteuning
 • Team kwalificeren en examineren
 • Team arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie
 • Diplomawaardering en onderwijsvergelijking
 • Toetsingskamer
 • Meldpunt specialistisch vakmanschap

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit de volgende teams:

 • Financiën
 • HRM en Facilitair
 • ICT en informatiemanagement
 • Communicatie
 • SBB Academie

De afdeling Uitvoering bestaat uit de volgende teams:

 • Servicedesk Beroepspraktijkvorming
 • Regionaal adviesteam
 • Beroepspraktijkvorming binnendienst
 • Zeven sectorunits