Organogram

Beschrijving van het organogram

Het organogram van SBB start midden boven met de directie. Er zijn een directievoorzitter en een directeur Uitvoering.

Onder de eindverantwoordelijkheid van de directievoorzitter vallen de volgende stafafdelingen:

 • Finance en control
 • Communicatie
 • Hr
 • Informatie en technologie
 • Bestuursbureau

Onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur Uitvoering valt de stafafdeling Projectenpool.

Onder de verantwoordelijkheid van de directievoorzitter valt de tak Beleid. Dit bestaat uit de volgende lijnafdelingen:

 • Bovensectoraal beleid en sectorondersteuning
 • Diplomawaardering en onderwijsvergelijking
 • Toetsingskamer

Onder de verantwoordelijkheid van de directeur Uitvoering vallen de volgende lijnafdelingen:

 • Arbeidsmarkt-, beroepspraktijkvormings- en doelmatigheidsinformatie
 • Kwalificeren en examineren
 • Regionaal adviesteam
 • Servicedesk
 • Bpv-binnendienst
 • Zeven sectorunits