Organogram

Het organogram van SBB ziet er als volgt uit:

Organogram

 

Beschrijving van het organogram

Het organogram van SBB start midden boven met de directie. Er zijn een directievoorzitter en een directeur uitvoering.

Van de directie loopt een lijn naar beneden met twee zijtakken:

 • Bestuursbureau en woordvoering
 • Control en kwaliteit

Het einde van de lijn splitst zich in drie afdelingen:

 • Beleid
 • Bedrijfsvoering
 • Uitvoering

De afdeling Beleid bestaat uit de volgende teams:

 • Bovensectoraal beleid en sectorondersteuning
 • Diplomawaardering en onderwijsvergelijking
 • Toetsingskamer
 • Meldpunt specialistisch vakmanschap

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit de volgende teams:

 • Financiën
 • Hrm en Facilitair
 • ICT en informatiemanagement
 • Communicatie
 • SBB Academie

De afdeling Uitvoering bestaat uit de volgende teams:

 • Team arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie
 • Team kwalificeren en examineren
 • Regionaal adviesteam
 • Servicedesk Beroepspraktijkvorming
 • Bpv-binnendienst
 • Zeven sectorunits