Jaarplan SBB

Een praktijkopleider en twee studenten

De afgelopen drie jaar hebben onderwijs en bedrijfsleven als partners in SBB al veel bereikt. Onze samenwerkingsorganisatie is nu meer dan de som der delen. Onze unieke positie wordt steeds meer erkend en herkend. Met deskundigheid en enthousiasme leveren onze medewerkers een belangrijke bijdrage aan de goede en kansrijke praktijkgerichte opleidingen die onderwijs en bedrijfsleven samen tot stand brengen.

De komende jaren bouwen we verder om SBB nog meer toekomstbestendig te maken. Zo richten we ons op leven lang ontwikkelen. Door de snelle ontwikkelingen op bijvoorbeeld ICT-gebied ontstaan en veranderen beroepen, die vragen om andere kennis en vaardigheden. Denk ook aan duurzaamheid en het klimaatakkoord van Parijs. Er zijn onvoldoende vakmensen die onze warmtepompen en zonnepanelen straks kunnen installeren. Of denk aan zorgrobot Lea die de vakmannen en –vrouwen in de zorg op innovatieve wijze gaat ondersteunen.

Mbo-infrastructuur verder benutten

Als SBB leveren we een grote bijdrage door de bestaande mbo-infrastructuur verder te benutten. Bijvoorbeeld door het aantal leerbanen in de sectoren waar grote tekorten bestaan – denk naast de al genoemde techniek en zorg bijvoorbeeld ook aan bouw en horeca – te vergroten en door mbo-certificaten voor volwassenen mogelijk te maken. Nog een belangrijke ontwikkeling is de afname van het aantal vmbo-leerlingen. Die daling zal zich doorzetten in het mbo. We maken ons sterk voor werkzoekenden en werkenden die nog geen startkwalificatie bezitten en zich via het mbo laten bij- of omscholen.

Hét platform voor afspraken over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Door onze wettelijke taken ongewoon goed te doen, efficiënter en slimmer te werken, de dienstverlening verder te moderniseren en te exploreren zijn we hét platform waar afspraken worden gemaakt over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.