Bestuur en directie

Bestuur

Algemeen bestuur
In het SBB-bestuur zijn onderwijs en bedrijfsleven gelijk vertegenwoordigd. Het algemeen bestuur bestaat uit zes vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en zes van het onderwijs. Het algemeen bestuur vergadert vier keer per jaar over de hoofdlijnen van beleid en bestuur.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van SBB wordt gevormd door de voorzitter, vicevoorzitter en twee bestuursleden van het algemeen bestuur. Dit bestuur komt zes keer per jaar bijeen en behandelt dagelijkse aangelegenheden.

Leden algemeen bestuur

Namens werkgeversorganisaties:

 • Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, vicevoorzitter (FME, VNO-NCW)
 • Jos Kleiboer (MKB-Nederland, Koninklijke Metaalunie)
 • Cees Ruhé (LTO)

Namens werknemersorganisaties:

 • Willem Jelle Berg (CNV Vakcentrale)
 • Marcelle Buitendam (FNV Jong)
 • Han Busker (FNV)

Namens bekostigd onderwijs:

 • Ton Heerts, voorzitter (MBO Raad)
 • Bert Beun (Deltion College)
 • Edo de Jaeger (ROC Amsterdam)
 • Jan Pieter Janssen (Citaverde College)

Namens niet-bekostigd onderwijs:

 • Ria van 't Klooster (NRTO)

Namens onderwijzend personeel:

 • Tamar van Gelder (Algemene Onderwijsbond)

Leden dagelijks bestuur

 • Ton Heerts, voorzitter (MBO Raad)
 • Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, vicevoorzitter (FME, VNO-NCW)
 • Han Busker (FNV)
 • Edo de Jaeger (ROC Amsterdam)

Directie

De directie van SBB bestaat uit directievoorzitter Hannie Vlug en directeur Uitvoering Gerrit Veneboer.

Hannie Vlug

Portretfoto Gerrit Veneboer, directeur beleid SBB

Hannie Vlug Gerrit Veneboer