Bestuur en directie

Bestuur

Algemeen bestuur
In het SBB-bestuur zijn onderwijs en bedrijfsleven gelijk vertegenwoordigd. Het algemeen bestuur bestaat uit 12 leden: zes vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en zes vertegenwoordigers van het onderwijs. Het algemeen bestuur vergadert vier keer per jaar over de hoofdlijnen van beleid en bestuur.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van SBB wordt gevormd door de voorzitter, vicevoorzitter en twee bestuursleden van het algemeen bestuur. Dit bestuur komt zes keer per jaar bijeen en behandelt dagelijkse aangelegenheden.

Leden algemeen bestuur

Namens werkgeversorganisaties:

 • Vacature (MKB-Nederland)
 • Cees Ruhé (LTO)
 • Harry van de Kraats (VNO-NCW)

Namens werknemersorganisaties:

 • Willem Jelle Berg (CNV Vakcentrale)
 • Han Busker (FNV)
 • Marcelle Buitendam (FNV Jong)

Namens bekostigd onderwijs:

 • Ton Heerts, voorzitter (MBO Raad)
 • Bert Beun (Deltion College)
 • Edo de Jaeger (ROC Amsterdam)
 • Jan Pieter Janssen (Citaverde College)

Namens niet-bekostigd onderwijs:

 • Ria van 't Klooster (NRTO)

Namens onderwijzend personeel:

 • Tamar van Gelder (Algemene Onderwijsbond)

Leden dagelijks bestuur

 • Ton Heerts, voorzitter (MBO Raad)
 • Vacature (MKB-Nederland)
 • Han Busker (FNV)
 • Edo de Jaeger (ROC Amsterdam)

Directie

De directie van SBB is tweehoofdig en bestaat uit Hannie Vlug en Gerrit Veneboer. De directie van SBB is eindverantwoordelijk voor de gehele samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven.

Hannie Vlug

Portretfoto Gerrit Veneboer, directeur beleid SBB

Hannie Vlug Gerrit Veneboer