Bestuur

Het algemeen bestuur (AB) van SBB telt zes vertegenwoordigers van het georganiseerd bedrijfsleven en zes van het onderwijs. Het AB vergadert zes keer per jaar.

Het AB kent twee duovoorzitters die bij toerbeurt een jaar voorzitter resp. vicevoorzitter zijn. De voorzitter van de MBO Raad is automatisch duovoorzitter namens het onderwijs. De andere duovoorzitter wordt voorgedragen vanuit het bedrijfsleven. De minister van OCW benoemt beide duovoorzitters definitief.

Het dagelijks bestuur (DB) wordt gevormd door de twee duovoorzitters plus twee andere leden van het AB.

Duovoorzitters

De duovoorzitters van SBB zijn Claudia Reiner en Adnan Tekin.

Claudia Reiner - duovoorzitter Adnan Tekin - duovoorzitter

Claudia Reiner

Adnan Tekin

Directie

De directie van SBB bestaat uit directievoorzitter Hannie Vlug en directeur Uitvoering Gerrit Veneboer.

Hannie Vlug - directievoorzitter Gerrit Veneboer - directeur Uitvoering

Hannie Vlug

Gerrit Veneboer