Waarom dit dossier?

Binnen de niveau2-doelgroep is vaak sprake van vervroegde schooluitval. Een veelgehoorde reden is dat studenten het lastig vinden om al op jonge leeftijd een opleiding te kiezen voor een specifiek beroep of dat ze meer tijd nodig hebben om zich te oriënteren.

Een sectordoorsnijdend kwalificatiedossier biedt meer ruimte voor oriëntatie, zodat studenten die dat willen deze keuze pas op een later moment hoeven te maken en tegelijkertijd worden opgeleid voor herkenbaar vakmanschap en een arbeidsmarktrelevant diploma.

Als er zo'n dossier komt, versterkt dat de positie van de student op het gebied van zelfredzaamheid, doorstroom naar een volgend mbo-niveau en uitstroom naar de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt een dossier met gemeenschappelijke werkprocessen ervoor dat studenten meer wendbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Het dossier zet in op duurzame inzetbaarheid, waarbij werknemers beschikken over een bredere set aan vaardigheden en leerervaringen dan 'alleen' de uitstroomrichting van hun opleiding. Dit geeft ze de mogelijkheid makkelijker over te stappen in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt.

Student en praktijkopleider van de opleiding tot medewerker hovenier

Gemeenschappelijke basis

Het dossier zal bestaan uit een gemeenschappelijke basis van werkprocessen en specifieke uitstroomkwalificaties. Voor scholen is het zo gemakkelijker om studenten zich breder te laten oriënteren.

Het voordeel voor studenten is dat ze pas later een uitstroomrichting hoeven te kiezen en gemakkelijk kunnen overstappen, zonder opnieuw te hoeven beginnen. Studenten die al weten wat ze willen, kunnen vanaf het begin in hun eigen sector de gehele opleiding volgen.

Een randvoorwaarde voor onderwijs, bedrijfsleven en OCW is dat studenten altijd worden opgeleid voor herkenbaar vakmanschap en een arbeidsmarktrelevant diploma.

Studenten worden altijd opgeleid voor herkenbaar vakmanschap en een arbeidsmarktrelevant diploma.

Meer weten?

De volgende vragen en antwoorden vertellen u meer over het sectordoorsnijdende kwalificatiedossier Dienstverlenende beroepen niveau 2.