Wat is de erkende opleidingscode (voorheen crebo)?

Alle kwalificaties die door de minister van OCW worden vastgesteld krijgen een erkende opleidingscode (voorheen crebo). Sterk gewijzigde kwalificaties krijgen een nieuwe erkende opleidingscode. Scholen gebruiken deze codes voor hun administratie.

Ga naar de lijst met erkende opleidingscodes

Oude en nieuwe erkende opleidingscodes

Sommige opleidingsvarianten zijn voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming (bpv) onderling gelijkwaardig. Dit zijn equivalenten. U kunt de equivalenten opvragen via de converter erkende opleidingscode. U vult het nummer in van de opleiding waarvan u de verwante opleidingen zoekt. Als u op 'Toon equivalenten' klikt, dan verschijnt een lijst met alle gelijkwaardige opleidingen.

Als u een bpv-overeenkomst opmaakt met een bepaalde erkende opleidingscode, dan mag de mbo-student ook stage lopen bij de leerbedrijven die erkend zijn voor de equivalenten uit de lijst.

Ga naar de converter erkende opleidingscode

Koppeltabel

Het ministerie van OCW, de Inspectie van het onderwijs, SBB, CBS en MBO Raad maakten een gezamenlijke koppeltabel voor erkende opleidingscodes.

Deze tabel koppelt alle erkende opleidingscodes die ooit zijn uitgegeven aan de kwalificaties van een bepaald opleidingsjaar. De tabel is gemaakt voor analyses en rapportages en is niet bedoeld om het onderwijs in te richten of vast te stellen welke naam op het diploma komt.

Verantwoording

Lees meer over de verantwoording van de gezamenlijke koppeltabel: één lijst, één vertrekpunt voor analysedoeleinden in de bijlage onderaan deze pagina.