Crebo

Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Alle kwalificaties die door de minister van OCW worden vastgesteld krijgen een crebonummer. Kwalificaties die door zowel aoc’s als andere instellingen aangeboden mogen worden krijgen door de aparte bekostiging twee crebonummers. Sterk gewijzigde kwalificaties krijgen een nieuw crebonummer. Scholen gebruiken deze codes voor hun administratie.

Crebolijst

De crebolijst voor de herziene kwalificatiedossiers vastgesteld in 2017.

Ga naar de lijst met crebonummers

Oude en nieuwe crebo's

Sommige opleidingsvarianten zijn voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming (bpv) onderling gelijkwaardig. Dit zijn crebo-equivalenten. U kunt de crebo-equivalenten opvragen via de creboconverter. U vult het nummer in van de opleiding waarvan u de verwante opleidingen zoekt. Als u op 'Toon equivalenten' klikt, dan verschijnt een lijst met alle gelijkwaardige opleidingen.

Als u een bpv-overeenkomst opmaakt met een bepaald crebonummer, dan mag de mbo-student ook stage lopen bij de leerbedrijven die erkend zijn voor de crebo-equivalenten uit de lijst.

Ga naar de creboconverter

Crebo-koppeltabel

Het ministerie van OCW, de Inspectie van het onderwijs, SBB, CBS en MBO Raad maakten een gezamenlijke crebokoppeltabel voor crebonummers.

Deze tabel koppelt alle crebo's die ooit zijn uitgegeven aan de kwalificaties van een bepaald opleidingsjaar. De tabel is gemaakt voor analyses en rapportages en is niet bedoeld om het onderwijs in te richten of vast te stellen welke naam op het diploma komt.

De koppeltabel schooljaar 2015-2016 verwijst bij alle crebo's naar een beroep in de herziene kwalificatiestructuur. Crebo's die naar vergelijkbare beroepsopleidingen verwijzen, zijn aan elkaar gerelateerd.

Verantwoording

Lees meer over de verantwoording van de gezamenlijke crebokoppeltabel: één lijst, één vertrekpunt voor analysedoeleinden in de bijlage onderaan deze pagina.