Monitor keuzedelen

Afbeelding carrosseriebouw

Duo en Herziening mbo monitoren ieder jaar hoe het mbo de keuzedelen benut. Vanaf 2019 neemt SBB deze taak over van Herziening mbo. SBB volgt al enkele jaren de ontwikkeling in het register keuzedelen. In september 2018 verscheen de laatste rapportage.

De eerstvolgende monitor verschijnt in september 2019. We starten in april 2019 met het bevragen van bekostigde en niet bekostigde mbo-instellingen.

Inzage keuzedelen

U kunt bekijken welke keuzedelen en instellingen bij welke kwalifcatie horen of andersom, welke kwalificaties en instellingen bij het keuzedeel horen. Deze gegevens zijn gebaseerd op de uitvraag van voorjaar 2018.

Rapportage keuzedeelregister

SBB rapporteert ieder jaar over het keuzedeelregister. Dit geeft onder andere inzicht in de ontwikkeling van het aantal keuzedelen en keuzedelen per sectorkamer.