Overlap van kwalificaties en keuzedelen

Praktijkopleider en student bekijken werktekening

Een student kan op school vragen of hij een keuzedeel mag volgen, dat niet gekoppeld is aan zijn opleiding. Er is een belangrijke beperkende voorwaarde: dat keuzedeel mag niet ondoelmatig overlappen met de kwalificatie. Toetsingskamer SBB onderhoudt een overzicht van combinaties waarbij van ondoelmatige overlap sprake is. De overlapchecker geeft u daar inzicht in.

Gebruik

Bij ‘Kwalificatie’ vult u de naam van de kwalificatie, een deel van de naam of de crebocode in. Bij ‘Keuzedeel’ zet u de naam van het keuzedeel, een deel van de naam of de code. Dit zijn de mogelijke resultaten:

  • er bestaat al een vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel
  • er is geen overlapinformatie gevonden
  • er is sprake van ondoelmatige overlap

Als sprake is van ondoelmatige overlap, wordt dat toegelicht.

Check uw combinatie

Nieuwe combinaties

Omdat heel veel combinaties van een keuzedeel met een kwalificatie denkbaar zijn, zijn die niet allemaal onderzocht en is er nog geen overlapinformatie. Door uw naam en e-mailadres in te vullen, kunt u een verzoek indienen bij de Toetsingskamer om de overlap te laten onderzoeken. U ontvangt binnen circa tien werkdagen een rapportage met de uitkomst.

Restrictie

De overlapchecker checkt alleen de inhoudelijke verwantschap van de kwalificatie met het keuzedeel. Er is geen check op de omvang. Ondoelmatige koppelingen doordat een keuzedeel groter is dan de keuzedeelverplichting laat de overlapchecker niet zien. Ook is er geen check op overlap binnen de configuratie van keuzedelen van de student. Denk aan de student die het keuzedeel Ondernemend vakmanschap geschikt voor niveau 2 wil kiezen, terwijl hij al het keuzedeel Ondernemerschap mbo heeft gevolgd.