Naast specifieke, op het beroep gerichte kwalificatie-eisen, stelt de minister generieke eisen vast voor Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels.