Entreeopleiding

Voor jongeren zonder vooropleiding biedt het mbo de entreeopleiding. Het doel is dat deze jongeren doorstromen naar niveau 2 van het mbo of goed voorbereid zijn op een baan. De opleiding bereidt studenten voor op een functie als assistent en duurt één jaar.

Toelatingseisen

  • student voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4
  • student is op 1 augustus minimaal 16 jaar

Kwalificatiedossier

Eén kwalificatiedossier met daarbij behorende keuzedelen vormt de basis voor de entreeopleiding. Mbo-scholen kunnen voor het schooljaar 2015-2016 nog gebruik maken van:

  • het AKA-kwalificatiedossier (Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistent)
  • de kwalificatiedossiers van opleidingen niveau 1
  • het herziene kwalificatiedossier Entree

Examenprofiel

Het examenprofiel entree kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Let op:
Vanaf augustus 2016 moeten alle nieuwe studenten worden ingeschreven op het nieuwe kwalificatiedossier Entree.