Entreeopleiding

Voor jongeren zonder vooropleiding biedt het mbo de entreeopleiding. Het doel is dat deze jongeren doorstromen naar niveau 2 van het mbo of goed voorbereid zijn op een baan. De opleiding bereidt studenten voor op een functie als assistent en duurt één jaar.

Toelatingseisen

Om tot de entreeopleiding te worden toegelaten gelden de volgende eisen:

  • De student voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4
  • De student is op 1 augustus minimaal 16 jaar

Kwalificatiedossier

Aan de basis van de entreeopleiding staat één kwalificatiedossier met behorende keuzedelen, dat de eisen beschrijft waaraan de student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Hoe beter de eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Examenprofiel

In een examenprofiel maken onderwijs en georganiseerd bedrijfsleven afspraken over examinering, zoals wat de belangrijkste kenmerken zijn van het beroep, op welke manier die duidelijk worden getoond en hoe onderwijs en bedrijfsleven zijn betrokken. Zie de pdf onderaan deze pagina.

Handreiking arbeidsmarktroute

Hoe verbeteren mbo-scholen, bedrijfsleven, gemeentes en zorgorganisaties gezamenlijk de ondersteuning van entreestudenten op weg naar werk? Die vraag beantwoordt SBB in de handreiking ‘Samen werk maken van de arbeidsmarktroute entree’. Zie de pdf onderaan deze pagina.