Storing melden en oplossen

Afbeelding oplossing

Bij een storing van White Label is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw leverancier of de beheerder van uw informatiesysteem. Uw leverancier is de partij die de storing het snelste kan verhelpen. Als het nodig is dan neemt uw leverancier contact op met SBB en worden ook andere leveranciers en gebruikers geïnformeerd.

Storingen

Via White Label worden gegevens van erkende leerbedrijven van SBB naar uw computer verzonden. Uw kernregistratiesysteem (of ander systeem) toont deze gegevens op uw scherm. De gegevens zijn dan beschikbaar voor allerlei processen, bijvoorbeeld voor het opstellen van een beroepspraktijkvormingsovereenkomst.

Analyse en oplossing

Ondanks zorgvuldig testen kunnen er storingen optreden, zoals het tijdelijk niet beschikbaar zijn van gegevens van leerbedrijven of een minder goed werkende verbinding van uw eigen informatiesysteem.  In beide gevallen is het van belang dat uw leverancier het probleem zo snel kan mogelijk kan analyseren en oplossen.

Storing White Label?

Neem zo snel contact op met uw leverancier of de beheerder van uw informatiesysteem.