Uitfasering versie 1.0

Om beheerstechnische redenen is het belangrijk dat SBB de verouderde versie 1.0 uitfaseert. Alle gebruikers krijgen voldoende tijd om over te gaan op de nieuwe functionaliteit die SBB aanbiedt zoals beschreven in het programma van eisen. De overgangsdatum valt in het eerste kwartaal van 2019.

Versie 1.0 is sinds 2010 beschikbaar en bestond uit vier diensten:

  • identificatie bedrijf
  • verificatie erkenning
  • details vacature leerplaats bedrijf
  • zoeken leerbedrijf
  • bulkverificatie (checken bpv-overeenkomsten)

Deze functies zijn aangepast en uitgebreid en worden nu aangeboden onder versie webservice 2.2. De functies zijn aangepast om diverse redenen zoals nieuwe gebruikerseisen, veranderingen in de samenwerking tussen DUO, scholen en SBB en verouderde technologie.