Functies White Label SBB

White Label versie 2.1. kent de volgende vijf hoofdfuncties:

Vaststellen leerbedrijf (identificatie)

De bpv-administratie van een school krijgt de naam van een nieuw bedrijf waar een student stage wil lopen. De administratie checkt of het bedrijf erkend is. Het schoolsysteem stuurt een verzoek met naam en postcode van het bedrijf. Er komt direct bericht terug. Is het bedrijf erkend dan worden sleutelgegevens meegestuurd die in het schoolsysteem vastgelegd worden. De school gebruikt deze voor verdere uitwisseling met DUO. Als het bedrijf niet erkend blijkt te zijn, dan kan de administratie een erkenningsvoordracht doen of verder zoeken naar een bedrijf dat wel erkend is.

Natrekken erkenning (verificatie)

De schooladministratie maakt een nieuwe bpv-overeenkomst op. Zij willen weten of het bedrijf erkend is voor de specifieke opleiding die de student volgt. De administratie stuurt een verzoek naar Stagemarkt met de leerbedrijf-ID, crebonummer en de startdatum van de overeenkomst. Stagemarkt stuurt een bericht met de status van het bedrijf: erkend of niet erkend.

Actualiseren erkenning (mutatieservice)

Deze service werkt als een abonnement. De schooladministratie wil weten wanneer de erkenning van een leerbedrijf is ingetrokken. Dit is alleen van belang voor leerbedrijven waarmee de school een bpv-overeenkomst heeft afgesloten.

Op basis van de bpv-overeenkomsten registreert stagemarkt de leerbedrijven met een stagiair. De stagiair is gekoppeld aan een school. Zo weet SBB per school welke leerbedrijven relevant zijn. Als de erkenning is ingetrokken (bijvoorbeeld als het bedrijf niet langer voldoet aan veiligheidsvoorschriften of geen begeleiding biedt) dan krijgt de school bericht.

Opvragen detailgegevens

De schooladministratie wil de gegevens van leerbedrijven opvragen voor controle en actualisatie van de eigen gegevens. Zo is de juiste contactpersoon van elk leerbedrijf snel duidelijk. De administratie stuurt een verzoek met een leerbedrijf- id en krijgt bericht met alle contactinformatie. Het schoolsysteem kan deze informatie direct opslaan.

Opvragen erkenningen

De schooladministratie wil weten welke erkenningen en stageplaatsen een leerbedrijf heeft. Zo kunnen zij studenten helpen bij het vinden van een stageplaats via de eigen schoolomgeving. De school stuurt een verzoek op basis van een crebo, opleidingsnaam, een leerbedrijf-id of de bedrijfsnaam, eventueel aangevuld met een plaats of land.

SBB geeft een bericht met alle erkende leerbedrijven die aan de zoekcriteria voldoen met de bijbehorende stageplaatsen. Deze functie is te vergelijken met de zoekfunctie op Stagemarkt.nl.