Aanvragen White Label SBB

Student en praktijkopleider op de bouwplaats

Heeft u als mbo-school interesse in White Label SBB? Vraag het nu aan. Als u besluit te gaan werken met white label dan stellen wij een contract op waarin de afspraken over het gebruik van de data worden vastgelegd. Een voorbeeld van een contract vindt u onderaan deze pagina.

Voorwaarden

SBB stelt voorwaarden aan het gebruik van de SBB informatie. Bij specifieke gegevensleveringen wordt hiervoor een overeenkomst opgesteld. Voor het beschikbaar stellen van digitale informatie door SBB gelden de volgende (technische) voorwaarden:

  • De informatie wordt alleen beschikbaar gesteld onder licentie (en daaraan gekoppeld een overeenkomst met de voorwaarden voor de levering en het gebruik van de informatie).
  • De belasting van de infrastructuur en organisatie van SBB voor de gegevenslevering blijft binnen de door SBB gestelde grenzen.
  • Caching van data is alleen toegestaan indien er sprake is van statistische data.
  • SBB kan wijzigingen in de infrastructuur doorvoeren. SBB zal indien mogelijk voor bestaande informatieleveringen een overgangsperiode hanteren.
  • SBB kan de informatielevering stoppen als gevolg van wijziging van de taken van SBB, conflicterende doelstellingen van SBB en de ontvangende partij of de belasting van de organisatie van SBB voor de levering van de informatie te groot wordt

vraag White Label SBB aan