Student begeleiden

In het BPV Protocol staan afspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties en de MBO Raad voor een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv).

Voor het onderwijs zijn met name de volgende taken van belang:

Matching en voorbereiding

 • Bereidt de student praktijkgericht voor op de stage of leerbaan
 • Ondersteunt de student bij het zoeken naar een stage of leerbaan
 • Zorgt voor een goede match tussen student en leerbedrijf
 • Zorgt voor bedrijfsoriëntatie en presentatie‑ en sollicitatievaardigheden
 • Zorgt voor de start van de bpv-periode voor heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen van leerbedrijf en school
 • Maakt in de praktijkovereenkomst concrete afspraken met het leerbedrijf over de vorm en inhoud van de bpv, de manier en frequentie van begeleiding, het persoonlijke leerprogramma en de toetsingsmethode

Begeleiding

 • Zorgt dat de student en praktijkopleider weten wie het aanspreekpunt bij de school is en wanneer die bereikbaar is
 • Zorgt voor voldoende begeleiding conform de afspraken in de praktijkovereenkomst
 • Bewaakt de voortgang en de aansluiting van de leerdoelen van de student op de leermogelijkheden in het bedrijf
 • Zorgt voor een competente en toegewijde bpv-begeleider

Beoordeling

 • Zorgt voor een objectieve beoordeling van de student
 • Heeft contact met het leerbedrijf over de beoordeling van de bpv en neemt het initiatief om de bpv-periode te evalueren
 • Neemt het oordeel van het leerbedrijf over de bpv van de student mee als onderdeel van de beoordeling
 • Koppelt de beoordeling aan het leerbedrijf terug