Internationale beroepspraktijkvorming

Studenten kunnen hun beroepspraktijkvorming ook volgen bij een erkend leerbedrijf in het buitenland. Deze erkende buitenlandse leerbedrijven staan op Stagemarkt.nl. Is het bedrijf nog niet erkend als leerbedrijf, dan kunt u als school of als intermediaire organisatie waarmee SBB een samenwerkingsovereenkomst heeft een voordracht indienen. Dat kan op twee manieren:

1. Een portfolio maken

Wanneer u het bedrijf al goed kent en het heeft geïnformeerd over SBB, vult u een portfolio in. Hierin verzamelt u informatie over werkzaamheden, stagebegeleiding en veiligheid van de organisatie. U ondertekent het portfolio en mailt het naar ibpvportfolio@s-bb.nl. Daarna nemen wij contact met u op en beoordelen wij de aanvraag meteen. Zijn er toch nog onduidelijkheden, dan vragen wij het buitenlandse bedrijf om een toelichting en beoordelen wij daarna de aanvraag. 

U vindt de pdf van het portfolio onderaan deze pagina.

2. Een leerbedrijf voordragen via MijnSBB

U draag het bedrijf voor via de portal MijnSBB. Nadat het bedrijf uw voordracht heeft afgerond, nemen wij contact met het bedrijf op en beoordelen wij de aanvraag.

Ga naar MijnSBB

    Keuzedelen

    Wilt u uw studenten stimuleren om een buitenlandse stage-ervaring op te doen? Dan kunt u ook de speciale keuzedelen aanbieden:

    Portfolio ingevuld?

    Stuur het portfolio naar ibpvportfolio@s-bb.nl