Werken met kinderen in de gastouderopvang, geschikt voor niveau 2

Processtatus 

Gevalideerd: Het keuzedeel is door de sectorkamer gevalideerd. Het keuzedeel kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden, dat gebeurt elke drie maanden. Het keuzedeel wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Basiskennis over de ontwikkelingsfasen en -gebieden van het (jonge) kind. Denk aan vragen/onderwerpen als: - welke levensfasen zijn er? (leeftijd prenataal tot schoolkind) - in welke fase kan en mag een kind bepaalde zaken? - basiskennis over voeding: wat is juiste voeding en waarom? - basiskennis over spelmateriaal: welk spelmateriaal past bij welke levensfasen en hoe zet je dit in? - basiskennis over de omgang met het (jonge) kind en ouders.