Waterstoftechnologie in de industrie

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel gaat in op transport, opslag en toepassing van waterstof in de industriële omgeving in brandstofcellen, verbrandingstoepassingen (voor hoge temperatuurwarmte) of als chemische grondstof. Het betreft hier de verandering van de industriële omgeving door de transitie van de toepassing van aardgas naar waterstofgas als energiedrager en grondstof. De werkprocessen richten zich op installatie, monitoring , onderhoud en reparatie van de systemen in de ener  leketen tot aan de gebruiker.