Waterstof technologie en de energieketen

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Dit keuzedeel is een vervolg op het keuzedeel Waterstoftechnologie K1049. Deze module gaat in op de verschillende manieren om waterstof te produceren en de daaropvolgende processtappen om het gas geschikt te maken voor de toepassing in brandstofcellen of verbrandingstoepassingen. Daarnaast wordt ingegaan op de manieren om waterstof op te slaan en te transporteren. De werkzaamheden betreffen installatie, monitoring, onderhoud en reparatie.