Waterstof in de gebouwde omgeving

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel is een vervolg op het keuzedeel Waterstoftechnologie K1049.  Deze module gaat in op het gebruik van waterstoftechnologie in de gebouwde omgeving; zoals huizen, kantoren, bedrijfspanden, aan boord van schepen, aan boord van werkstations op zee. Het betreft de complete installatie met een werkdruk lager dan 8 bar. Voor de hogere drukken zijn overige keuzedelen dekkend. De werkzaamheden betreffen installatie, monitoring , onderhoud en reparatie.