Voorbereiding Jachtmakelaardij

Processtatus 

Aanvraag voor certificaat: Het verzoek tot het ontwikkelen van een certificaat wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Voor het keuzedeel Voorbereiding Jachtmakelaardij is een aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een certificaat.