Voorbereiding Jachtmakelaardij

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Dit keuzedeel biedt een oriëntatie op een aantal kennisaspecten, vaardigheden en werkprocessen die ten grondslag liggen aan het beroep van Jachtmakelaar. Met dit keuzedeel kan een student met een niveau 4- opleiding op het gebied van de Maritieme techniek kennismaken met de jachtmakelaardij. Samen met het keuzedeel Vaarbewijs1/11+marifonie biedt het een grondige voorbereiding op de particuliere opleiding tot Jachtmakelaar. Dit keuzedeel gaat onder andere over het proces van bemiddelen bij aan- en verkoop: waar begint en eindigt dit? Dit is een omvangrijk proces dat volgens een stappenplan uitgevoerd wordt. Om dit proces goed te kunnen uitvoeren, moet een beginnend beroepsbeoefenaar commerciële vaardigheden bezitten, maar ook iets weten over de techniek en het onderhoud van vaartuigen. Voor dit keuzedeel is voor een deel geput uit de vakkennis, vaardigheden en werkprocessen van de keuzedelen: Nautische vaktheorie t.b.v. verkoop (K0658) en Klantcontact en verkoop (K0059). Hier is het proces van bemiddelen bij aan- en verkoop aan toegevoegd, samen met de volgende kennisaspecten. - Nederlands recht - Belastingen - Kadaster,scheepsregister - Douanebepalingen - Marktwaarde, hoe stel je deze vast? - Financieel: hypotheken, 3e geldlening - Verzekeringen Belangrijke competenties zijn: ethisch en integer handelen, samenwerken, presenteren