Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Koppelen aan: Vakexpert veehouderij, Vakexpert teelt en groene technologie, Milieu-onderzoeker, Milieu-inspecteur, Opzichter/uitvoerder groene ruimte