Voedselverspilling in de professionele keuken

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Het keuzedeel ‘Voedselverspilling in de professionele keuken’ is erop gericht om leerlingen bewust te maken van voedselverspilling in de horeca. Zij worden gestimuleerd om op onderzoekende en praktische wijze tot een advies te komen dat gebruikt kan worden om de voedselverspilling in het eigen leerbedrijf terug te brengen