Verzorgen van educatieve activiteiten

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
De musicalperformer verzorgt educatieve activiteiten in zijn vakgebied, zoals het geven van individuele- en/of groepslessen en/of workshops zang, dans en/of spel. De musicalperformer maakt een inhoudelijk plan voor een educatieve activiteit (lesplan), waarna hij de activiteit plant en organiseert. De musicalperformer formuleert het doel van de educatieve activiteit en de doelgroep en stemt de inhoud en aanpak van de educatieve activiteit hierop af. Hierbij organiseert de hij alles wat nodig is voor de educatieve activiteit en zorgt hij voor de benodigde hulpmiddelen en materialen. Tijdens de educatieve activiteit legt de musicalperformer uit hoe een handeling of activiteit uitgevoerd moet worden en zorgt voor een prettig en veilig werk-/leerklimaat waarbij de deelnemers worden gestimuleerd, gemotiveerd, ondersteund en voorzien worden van feedback en adviezen.