Verzorgen grazers in natuurterreinen

Processtatus 

Keuzedeel ter vaststelling: Het keuzedeel is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden. Het keuzedeel wordt binnenkort als concept gepubliceerd op de website

Beschrijving 
Dit keuzedeel gaat over het verzorgen van dieren die als grazers worden ingezet in natuurgebieden. Binnen de opleidingen met als richting bos- en natuurbeheer leren de studenten alles over beheer en beheermaatregelen. Een onderdeel van het beheer in natuurgebieden is het inzetten van grazers. Deze dieren leven vrij zelfstandig in de natuurgebieden maar hebben toch ook verzorging nodig. Dit kan zijn extra voeding geven, helpen bij voortplanting, opzetten fokprogramma’s, controleren gezondheid, inrasteren, hanteren en verplaatsen van dieren, enz.