Versterken van Healthy Ageing bij mensen met een verst. beperking

Processtatus 

Initiatief ontvangen: Er is een voorstel voor een koppeling of ontwikkeling van een keuzedeel ingediend via www.s-bb.nl/keuzedelen. Het voorstel is in goede orde ontvangen en heeft een registratienummer gekregen.

Beschrijving 
Dit keuzedeel bevat de verdieping en verbreding die nodig is voor het bieden van interprofessionele zorg- en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorg- en ondersteuningsvraag. Verbreding: de beroepsbeoefenaar is in staat om de complexe zorg- en ondersteuning af te stemmen met de betrokken zorgverleners (zoals begeleiders, verpleegkundigen, paramedici en gedragswetenschappers) in de vorm van interprofessioneel samenwerken waarbij men gebruik maakt van elkaars kwaliteiten. Verdieping: de beroepsbeoefenaar is in staat om kennis en vaardigheden op (para)medisch, somatisch, psychologisch, gedragsmatig en sociaal gebied te integreren zodat passende zorg en ondersteuning geboden kan worden aan mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorg- en ondersteuningsvraag.