Verdieping operations voor de procesindustrie, geschikt voor niveau 4

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
SBU van 960 terugbrengen naar 480