Verdieping in farmacie voor de operator

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel biedt de theoretische vakkennis die voor industriële bereiding van geneesmiddelen vereist is. Er zijn 3 hoofdonderwerpen te onderscheiden: 1) De productieomgeving; dit deel gaat over het belang van het werk in een farmaceutisch productiebedrijf en waarom zorgvuldig werken zo belangrijk is. 2) Het product; dit deel gaat over de vraag: ‘Wat wordt in de farmaceutische industrie gemaakt’. 3) Het productieproces; dit deel gaat over het werk: ‘Hoe worden geneesmiddelen op de juiste manier gemaakt?’