Verdieping glas: raamontwerp

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Door middel van dit keuzedeel verdiept de beginnend beroepsbeoefenaar zich in het ontwerpen van glas in lood panelen passend binnen stijlen, periodes en toepassingen en rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen van plaatsing. Je kunt denken aan ramen bij herbestemming van (veelal monumentale) gebouwen, herdenkingsramen, jubileumramen of gedenkpanelen, maar ook aan projecten binnen nieuwbouw. De klantenkring is daarmee zeer divers. Erg belangrijk is dat het ontwerp aansluit bij de architectuur en de sfeer van het pand of omgeving. Zaken als windrichting en lichtinval zijn soms cruciaal bij het ontwerp. Het gaat heel nadrukkelijk om het proces van ontwerpen met alle facetten die daarbij horen (tussenproduct: VIDIMUS), en de uitwerking daarvan in een karton. Dit moet uiteindelijk perfect kloppend zijn, om uitgevoerd te kunnen worden.