Verdieping gasturbinemotoren

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit is een aanpassing van het bestaande keuzedeel Verdieping gasturbinemotoren (K0387). Het keuzedeel biedt een verdieping aan voor studenten van opleidingen Vliegtuigonderhoud op het gebied van gasturbinemotoren. Het bestaande keuzedeel voldoet niet om de volgende redenen: Het is in de tijd van ontwikkelen overgenomen van een oud kwalificatiedossier (Crebo 25305), maar tijdens het opstarten en uitvoeren van dit keuzedeel kwam het ROC en bedrijfsleven er snel achter dat dit dossier niet (geheel) uitvoerbaar is. Het aangepaste keuzedeel zal beperkter zijn qua inhoud, waardoor het beter en breder uitvoerbaar is en er een valide en uitvoerbaar examen kan worden ontwikkeld.