Verdieping e-bike aandrijfsysteem

Processtatus 

Keuzedeel ter vaststelling: Het keuzedeel is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden. Het keuzedeel is als concept gepubliceerd op de website

Beschrijving 
De beginnend beroepsbeoefenaar onderzoekt een aandrijfsysteem en maakt zich deze eigen.