Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2)

Processtatus 

Aanvraag voor certificaat: Het verzoek tot het ontwikkelen van een certificaat wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Voor het keuzedeel Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) is een aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een certificaat.