Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 4

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
De maakindustrie is zeer divers van producten, productiemethoden en productieprocessen. Dit keuzedeel gaat in op de bedrijfsspecifieke stappen in het productieproces: hoe wordt het gemaakt, welke stappen zijn erin te onderkennen? Met behulp van een aantal 21e eeuwse vaardigheden leert de beginnend beroepsbeoefenaar kritisch kijken naar de verschillende stappen in het productieproces en komt tot evaluatie hiervan.