Veiligheid in de evenementensector

Processtatus 

Gevalideerd: Het keuzedeel is door de sectorkamer gevalideerd. Het keuzedeel kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden, dat gebeurt elke drie maanden. Het keuzedeel wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Het aantal en de omvang van evenementen groeit, zeker ook op locaties die geen evenementenbestemming zijn. De branche vraagt om professionalisering van de organisator/producent ook op het gebied van veiligheid. Daarnaast worden er aan evenementen ook steeds hogere veiligheidseisen gesteld. Hoe meer specifieke kennis op het gebied van veiligheid en vergunningen, hoe groter de kans op werk. Dit keuzedeel behandelt de veiligheid van middelen en mensen (direct) voorafgaand aan en tijdens grootschalige en/of grootstedelijke evenementen. Een beginnend professional voldoet aan het keuzedeel als hij/zij: - Voldoende basiskennis heeft van algemene wetgeving en specifieke wetgeving op het gebied van evenementenorganisatie. - Kennis en kunde heeft op het gebied van vergunningsaanvragen en trajecten. - Het vermogen heeft om veiligheidsrisico's in te schatten en daarop te anticiperen/reageren voorafgaand aan en tijdens het evenement. - Tijdens het evenement adequaat kan samenwerken met specialisten op het gebied van veiligheid. - Adequaat kan handelen bij incidenten en conflictsituaties.